Creu Aragall - Gelida

Ruta facilitada por Lluis M. Cots