A Castellvi de Rosanes

Representació sobre el terreny de la caminada del 31 de gener.

Veure Ajuda per a rutes per a les diverses maneres de representació.