Cambios en el calendario de caminatas

Amb motiu de la convocatòria  d'eleccions el dia 28 d'abril s'han acordat els canvis següents al celendari de sortides: